Vítáme vás na stránkách Místní média, z.s.

Místní média, o. s. je nevládní nezisková organizace podporující zkvalitňování lokálních a regionálních médií, především obecních zpravodajů. Prostřednictvím dílčích projektů a informačních internetových stránek přináší vydavatelům obecního tisku i jeho čtenářům možnost tato média vylepšovat ve směru jejich informační vyváženosti a politické nezávislosti. Cílem organizace Místní média je podporovat v obecních zpravodajích a dalších regionálních a lokálních médiích demokratické principy a kvalitní žurnalistiku.

Nezisková organizace Místní média vznikla v lednu 2013 za účelem podpory zvyšování kvality obecních zpravodajů. Mezi chystané projekty se řadí např. monitorování dění v oblasti lokálního tisku, poskytování bezplatného poradenství ve vydávání obecních zpravodajů, provádění analýz obecních zpravodajů a další. V současné době naši odborníci školí ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi kurzy o zpracovávání obecních zpravodajů a o novinářské práci a poskytují poradenství široké veřejnosti k této problematice.

Internetové stránky www.mistnimedia.cz se nadále doplňují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *