Mohou být ve zpravodaji uvedena jubilea, narození, úmrtí?

Uvedení seznamu jubilantů, nově narozených nebo zemřelých v jakémkoliv periodiku je možné pouze za podmínky že:

a) dotčená osoba dala s uvedením svých osobních dat souhlas,

b) kde nemohla souhlas podat dotčená osoba, tam tento souhlas dal její zákonný zástupce (popř. pozůstalý),

c) tato data jsou nebo byla zjištěna z jiného VEŘEJNÉHO zdroje.

V praxi to znamená, že vydavatelé nemohou v obecním zpravodaji uvádět seznamy narození, jubileí a úmrtí, pokud nemají od dotčených nebo jejich zákonných zástupců souhlas. Souhlas stačí získat ústní (je ovšem zpětně popiratelný, nejsou-li k tomuto souhlasu svědci).

Omezení se vztahuje i na situaci, kdy redakce otiskuje pouze seznam jmen (bez uvedení konkrétního data, věku apod.)

Jako zdroj těchto osobních údajů nelze využít matriku nebo jiný neveřejný zdroj.

Jako zdroj těchto osobních údajů lze použít vyvěšená parte, jiné novinové články apod.

Souhlas s uvedením údajů nelze získávat zpětně a to ani tím způsobem, že bude pod seznamem napsáno upozornění ve smyslu: „Kdo si nepřeje být uveden v této rubrice, nechť to oznámí na obecním úřadě“ apod.

Michaela Černá se představuje:

PhDr. Michaela Černá vystudovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Místní média, z.s.
Příspěvek byl publikován v rubrice Časté otázky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.