Je nezbytné noviny registrovat u MK, i když jsou vydávány jen občas?

Každé periodikum je nutné registrovat u ministerstva kultury, vychází-li alespoň dvakrát ročně. Noviny přitom neprocházejí schvalováním, pouze se jedná o oznámení záměru vydávat tiskovinu (s uvedením nezbytných údajů) a ze strany ministerstva o udělení tzv. evidenčního čísla (toto číslo pak musí být uvedeno v každém jednom vydání zpravodaje).

Za periodikum se při tom považuje tiskovina vydávaná minimálně dvakrát do roka pod stejným názvem, ve stejné grafické podobě a se stejným obsahovým zaměřením.

V praxi to znamená, že vydává-li kdokoliv jakoukoliv tiskovinu se stejným obsahovým zaměřením v obdobné grafice pod stejným názvem alespoň dvakrát ročně (bez ohledu na to, zda je to pravidelně nebo nahodile), musí tuto tiskovinu zaregistrovat u ministerstva kultury. Pro tuto registraci není třeba vyplňovat žádný zvláštní formulář, registraci lze provést běžným doporučeným dopisem.

Při registraci periodika je nutné uvést název periodika, jeho obsahové zaměření (v případě obecního zpravodaje: „periodický tisk samosprávného územního celku“), periodicitu (tedy četnost vydávání – obvykle stačí uvést i jen přibližně), vydavatele (název, IČ a adresu nebo jméno a rodné číslo, jedná-li se o fyzickou osobu) a informace o regionálních mutacích (pouze v případě, že je tiskovina vydávána v různých regionech v různé podobě, tedy se toto obvykle obecních zpravodajů netýká).

Michaela Černá se představuje:

PhDr. Michaela Černá vystudovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Místní média, z.s.
Příspěvek byl publikován v rubrice Časté otázky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.